Plan for udvikling af Bank-Mikkelsensvej

"Det gode liv - i nye rammer" har fået bevilliget 140 millioner kr. til et omfattende moderniserings- og udbygningsprojekt for bo- og dagtilbud og institutioner på Bank-Mikkelsens Vej.

Planen for en modernisering af Bank-Mikkelsensvej skal tilgodese både nuværende og fremtidige brugere af området. Moderniseringen består både af nedrivning af eksisterende bygninger, genanvendelse af eksisterende bygninger og nybyggeri.

Senarier på Bank-Mikkelsensvej og det tilhørende budget er godkendt af Kommunalbestyrelsen i september 2013 og indeholder følgende funktioner:

  • Nybyggeri af 120 tidssvarende boliger med serviceareal til voksne, opført efter almenboligloven. Byggeriet skal huse de nuværende tilbud Blomsterhusene, Blindenetværket og Bank-Mikkelsensvej 20-28 inkl. servicearealer.
  • 45-60 døgnpladser til børn, som forbliver i nuværende Camillehusene.
  • Optimerede dag- og aktivitetstilbud til børn og voksen i ombyggede bygninger, herunder hjemtagelse af de nuværende tilbud Villaen og Team 5 fra Gladsaxe.
  • Nybyggeri til det nuværende aflastningstilbud Lundø og dagtilbud Troldemosen.
  • Administrations- og driftsfunktioner.
  • Et sundhedshus i ombyggede bygninger med plads til nuværende trænings- og terapifunktioner inkl. til ergo- og fysioterapien, som hjemtages fra Gladsaxe. Gladsaxes sundhedscenter flyttes samtidigt hjem til Gladsaxe.
  • ca. 50 almene familieboliger.