Organisering

"Det gode liv - i nye rammer" drives af en projektgruppe.

Billede fra dialog på workshop november 2012

Projektgruppen består af:

  • Projektleder: Stine Tarhan, Gentofte Ejendomme
  • Charlotte Wøhlk, Gentofte Ejendomme
  • Ann-Louise Stie, Børn, Unge og Fritid
  • Nanna Helsted, Social og Sundhed
  • Eksterne tekniske rådgivere: Rambøll Arkitektur, Landskab og Proces