Ombygningerne

Sideløbende med at der tegnes og bygges nyt, skal nogle af bygningerne alene bygges om. Her på siden kan du læse om og følge med i de ombygninger, som også er en del af Det gode liv – i nye rammer.

Der er allerede i forbindelse med workshops og høringen af det værdibaserede program kommet en mængde input og ønsker til ombygningerne. Disse input vil vi nu konkretisere i forbindelse med de bygninger, som skal blive liggende i området.

Fælles workshop

Ledelses- og medarbejderrepræsentanter fra de berørte tilbud, dvs. Børneterapien, Center for Specialterapi, PPR, Specialtandplejen, Camillehusene, JAC´s dagtilbud inkl. Villaen og Team 5 fra Kellersvej, Snoezelhuset samt øvrige dagtilbud fra Blindenetværket og Bank-Mikkelsens Vej 20-28 har alle deltaget i en fælles workshop. Du kan læse en opsamling fra workshoppen her.