Helhedsplan

Tegnestuen Vandkunsten vandt sammen med Wissenberg og PK3 arkitektkonkurrencen med deres forslag til en helhedsplan for Bank-Mikkelsens Vej området. Forslaget tegner de overordnede streger for den omfattende modernisering af området.

 Kodeordene for om- og udbygningen af Bank-Mikkelsens Vej området:

  • Landsbystemning. Vinderprojektets forslag til en overordnet ramme for området er inspireret af landsby-tanken. Husene er fortrinsvis i ét plan, og de grønne områder imellem bygningerne skaber plads til både tryghed og fællesskab for børn, unge og voksne. Indenfor tager husene udgangspunkt i villaen for at skabe hjemlighed for beboerne og personalet.
  • Åbenhed. En promenade igennem grønningen i centrum af Bank-Mikkelsens Vej er med til at åbne området op, så det i højere grad bliver en del af Vangede. Samtidig kommer promenaden til at forbinde grønne område Gammelmosen i Vest med Vangede Bygade og Nymosen i Øst.  

Se Tegnestuen Vandkunstens vinderforslag
(NB!!: Det er en tung PDF-fil, så den bedste oplevelse fås ved at downloade den til din maskine. Dette gøres ved at højre klikke og vælge "Gem destination som" i Internet Explorer, eller højre klikke og vælge "Gem link som" i Firefox og Chrome)

Projektet er bl.a. valgt, fordi det løser mange af områdets udfordringer og imødekommer ønsket om at skabe et sted, hvor der er plads til at mødes på en måde, så der er plads til alle. Det har også været afgørende for valget, at der i de nye rammer bliver bedre muligheder for medarbejderne til at udøve deres pleje og omsorg.

Se dommerbetænkningen her
(NB!!: Det er en tung PDF-fil, så den bedste oplevelse fås ved at downloade den til din maskine. Dette gøres ved at højre klikke og vælge "Gem destination som" i Internet Explorer, eller højre klikke og vælge "Gem link som" i Firefox og Chrome)

I et hjørne af området vil der blive bygget ca. 50 almene familieboliger. KAB og Gentofte Ejendomsselskab er valgt til at opføre og drive disse boliger.

Forskellige arbejdsgrupper har siden arkitektkonkurrencens afslutning arbejdet med at tilpasse arkitekternes helhedsplan.

Se et oplæg om den tilpassede helhedsplan her.

(NB!!: Det er en tung PDF-fil, så den bedste oplevelse fås ved at downloade den til din computer. Dette gøres ved at højreklikke og vælge "Gem destination som" i Internet Explorer, eller højreklikke og vælge "Gem link som" i Firefox og Chrome).

Den tilpassede helhedsplan danner grundlag for lokalplansforslaget for området, der forventes vedtaget i begyndelsen af det nye år.

Målet er, at første spadestik til 'det gode liv - i nye rammer' kan tages i løbet det næste år.