Det værdibaserede program

Det værdibaserede program, udgør pejlemærket for moderniseringen og beskriver, hvordan bygninger og friarealer blandt andet skal understøtte hjemlighed, selvhjulpenhed, tilgængelighed og trivsel.

Illustration af værdigrundlaget

Det værdibaserede program udgør pejlemærkerne for moderniseringen af bo- og dagtilbud og institutioner på det sociale område.

På Kommunalbestyrelsesmødet den 29. september 2014 blev det endelige program vedtaget. Læs det værdibaserede program.

I forbindelse med udarbejdelsen af Det Værdibaserede Program er der lavet en fotosafari, som viser hverdagen inden moderniseringen på Bank-Mikkelsens Vej i billeder. Se Fotosafarien.

Baggrund  

Temaer for det værdibaserede program er:

  • Velfærdsteknolog og kommunikation
  • Bygningernes betydning for fysisk tilgængelighed og menneskers adfærd
  • Inklusion og fællesskab
  • Specialisering kontra fleksibilitet?
  • Arbejdsplads og hjemlighed
  • Bæredygtighed 

Opsamlingen fra workshoppen, som danner afsæt for formulering af det værdibaserede program.

Høring af det værdibaserede program skete i maj-juni 2014.