De almene familieboliger

Vi har nu udvalgt KAB til at opføre de almene familieboliger, der kommer til at rumme omkring 50 boliger. Den kommende tid vil vi samarbejde med KAB om størrelse på boliger, præcis placering mv.

Omkring 25 af 50 almene familieboliger vil blive udlejet af den almene boligorganisation efter venteliste, idet der gives fortrinsret til boligsøgende der enten er:

• Personer bosiddende i Gentofte Kommune med fast tilknytning til arbejdsmarkedet, eller

• Bosiddende i Gentofte Kommune og i forbindelse med separation, skilsmisse eller lignende har brug for en hurtig boliganvisning.

Omkring et år inden byggeriet er færdigt til indflytning, vil KAB annoncere byggeriet på deres hjemmeside. Her vil der være en kort beskrivelse af projektet, boligstørrelser, forventet lejeniveau m.v. og oplysninger om, hvordan man kommer i betragtning til en bolig. Typisk vil der samtidig blive oprettet en interesseliste, hvor man kan blive skrevet op.Hvornår, man kan blive skrevet på interesselisten, er endnu ikke fastlagt.

De resterende 25 boliger har Gentofte Kommune anvisningsret til, hvilket betyder at disse boliger er til borgere, der står i akut boligmangel.