Bedømmelsesudvalget

Konkurrenceforslagene bliver bedømt på forslagenes evne til og mulighed for at opfylde programmets visioner, ønsker og krav. Her kan du se, hvem der sidder i bedømmelseskomiteen og hvem som rådgiver dem:

Medlemmerne af arkitektkonkurrencens bedømmelseskomité er:

Formand: Borgmester Hans Toft

Udpeget af Kommunalbestyrelsen:

Bente Frimodt-Møller (C), Pia Nyring (C), Anne Hjorth (A), Marie-Louise Andreassen (B), Formand for Handi-caprådet Hans Rasmussen, Fællestillidsmand Mogens Vestergaard.

Fagdommere udpeget af Arkitektforeningen:

Arkitekt Claus Smed Søndergård, Arkitekt Susanne Skov Kunert og Landskabsarkitekt Anne Galmar.

Rådgivere for bedømmelseskomitéen:

Frank E. Andersen, kommunaldirektør 

Thomas Bille, socialdirektør

Bent Andersen, chef i Gentofte Ejendomme

Elsebet Schultz, Social- og Handicapledelse

Søren Kjellerup, SIFA

Jane Svejgaard Petersen, forstander Voksenområdet

Pia Kofoed Jacobsen, forstander Børneområdet

Jan Mollerup, Lev Gentofte

Stine Tarhan, arkitekt og projektleder Gentofte Ejendomme

Nanna Helsted, konsulent Social og Handicap

Charlotte Wøhlk, konsulent Gentofte Ejendomme

Maj-Brit Daugbjerg Hoffmann, konsulent Sociale institutioner

Sille Schyberg, juridisk konsulent Gentofte Kommune

Bedømmelseskomitéens sekretær:

Sidsel Hodge, arkitekt MAA, Rambøll