Arkitektkonkurrence og lokalplan

Arkitektkonkurrencen skulle med afsæt i det værdibaserede program give forslag til disponering af Bank-Mikkelsens Vej-området. Vinderen blev annonceret i april 2015, og det bearbejdede vinderforslag er udgangspunkt for et forslag til lokalplan.

Billede af det første spadestik

Vinderforslaget fra Tegnestuen Vandkunsten præsenterer nogle forslag til disponeringen af området med afsæt i Det værdibaserede program i forhold til:

  • Hvor skal der bygges nyt, og hvordan ser byggeriet ud?
  • Hvor placerer vi boligerne, og hvor placerer vi andre funktioner?
  • Hvordan kan man gøre friarealerne mere attraktive og tilgængelige for områdets nuværende og kommende brugere?
  • Hvordan kan man opfylde kravene om fleksible bygninger?
  • Hvordan kan man bygge, så beboerne har råd til at bo i lejlighederne, og taksterne ikke stiger mere end acceptabelt?

Arkitekterne har desuden givet bud på en faseopdeling af byggeriet, så det undervejs i byggeprocessen er muligt at opretholde en rimelig drift af de nuværende tilbud.

Vinderforslaget danner udgangspunkt for en lokalplan for området. Det tager ca. en år at få vedtaget en lokalplan, og først herefter kan byggeriet gå i gang.