Det gode liv - i nye rammer

Moderniseringsplanen "Det gode liv - i nye rammer" har til formål at gøre boliger og øvrige tilbud til såvel børn som voksne med særlige behov tidssvarende og fleksible i størrelse og indretning. Konkret er vi nu i gang med en ny- og ombygning af Bank-Mikkelsens Vej-området.

Moderniseringsplanens logo

"Det gode liv – i nye rammer" udspringer af perspektivplanen, som blev vedtaget i 2011. Moderniseringen tager endvidere afsæt i Det værdibaserede program, som er politisk godkendt i slutningen af september 2014, og som bygger på møder og workshops med medarbejdere og ledelsesrepræsentanter fra tilbuddene. 

Foreløbigt er "Det nye liv - i nye rammer" mundet ud i et scenarie for modernisering af Bank-Mikkelsenvej, hvor mange af de sociale institutioner, bo- og dagtilbud ligger.