Workshops januar 2014

I perioden januar-marts 2014 skal det værdibaserede program færdiggøres med områdets interessenter.

I perioden januar-marts 2014 skal det værdibaserede program færdiggøres med områdets interessenter.

I januar 2014 har vi afholdt fire workshops. Her stillede vi bl.a. følgende spørgsmål:

  • Hvordan skal livet leves?
  • Hvad er vigtigt for at børnene, de unge, de voksne, de pårørende, medarbejderne og naboerne kan trives i og omkring de nye bygninger og i området?
  • Hvordan kan vi opnå sameksistens med bydelen Vangede og de almene familieboliger?

Sammenlagt deltog der omkring 150 pårørende, personale, ledere og repræsentanter fra interesseorganisationer.

Opsamlingen fra de tre første workshops om børn og unge, voksne og lokalområde.

På workshoppen om sundhed og terapi arbejdede vi med funktionsdiagrammer i relation til sundhed og terapi; pleje, behandling, træning, aktiviteter, velfærdsteknologi og sanseoplevelser mv. ud fra input fra de tidligere workshops.  

Opsamling på workshop om sundhed og terapi med funktionsdiagrammer.