Workshop om ombygninger november 2014

Der blev afholdt workshop den 25.november 2014 med repræsentanter fra alle de tilbud og institutioner, der skal have plads i de bevarede bygninger i den sydlige del af området.

Moderniseringsplanens logo

På workshoppen arbejde vi med to forskellige scenarier for fordeling af funktionerne i bygningerne, som havde fordele og ulemper. Det var vores intention med workshoppen at forsøge at få et bedre overblik over behovene, og måske være så heldige, at det ene af scenarierne ville fremstå som et bedre grundlag for det videre arbejde end det andet.

Det var imidlertid ikke resultatet, for tilbagemeldingerne pegede i flere forskellige retninger. Her kan I se opsamlingerne fra gruppedrøftelserne.

Bilaterale drøftelser

Derfor er der nu behov for, at børneområdet og voksenområdet hver især tager nogle drøftelser af, hvilke behov og samarbejdsrelationer der især ønskes understøttet i de fysiske rammer, før vi kan komme videre med at finde ud af hvem der skal være hvor.