Workshop med botilbud januar 2015

Tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter og ledere fra Blomsterhusene, Blindenetværket og Bank-Mikkelsens Vej 20-28 deltog fredag den 30. januar sammen med projektgruppen og Elsebet Schultz i en helddagsworkshop på Egebjerg om de nye botilbud til voksne og processen på vej.

Billede af hånd der holder mikrofon

Formålet med workshoppen var at understøtte den fælles forberedelse til det kommende samarbejde med arkitekterne m.fl. og de øvrige processer frem mod de fremtidige fysiske rammer og livet på Bank-Mikkelsens Vej.

Dagen bestod af oplæg, drøftelse og refleksioner om:

  • Status for arkitektkonkurrencen, de kommende faser i byggeprocessen og tidsplanen
  • De nye boliger mv. i det værdibaserede program
  • Opgaven om de nye boliger, som arkitekterne m.fl. får, når konkurrencen er afgjort
  • Det kommende samarbejde om planlægning af nybyggeriet
  • Erfaringer med andre byggeprocesser
  • Forberedelse af det pædagogiske arbejde i hverdagen i de fremtidige fysiske rammer
  • Målgrupper og levegrupper i de nye boliger
  • Levemiljøer i fremtiden.