Workshop februar 2012

På workshoppen d. 21. februar 2012 blev grundstenen til det værdibaserede program lagt. 

Billede fra workshop november 2012

Der blev afholdt en workshop d. 7. november 2012 med overskriften ”Fra vision til hverdag”, hvor temaerne for det værdibaserede program var i fokus. Grundlaget for arbejdet med det værdibaserede program var perspektivplanens mål og input fra kick-off. På workshoppen fik deltagere fra relevante tilbud og institutioner i hele kommunen lejlighed til at give mere konkrete input til det videre arbejde og give ideer til udvikling af de fysiske rammer.

Oplægget fra workshoppen beskriver temaerne, tids- og handleplan for projektet. 

Opsamlingen fra workshoppen danner afsæt for det værdibaserede program.

Temaer for det værdibaserede program

  • Velfærdsteknolog og kommunikation
  • Bygningernes betydning for fysisk tilgængelighed og menneskers trivsel
  • Inklusion og fællesskab
  • Specialisering kontra fleksibilitet?
  • Arbejdsplads og hjemlighed
  • Bæredygtighed

Arbejdet det det værdibaserede program fortsætter i 2013-2014. Læs mere om det værdibaserede program