MED-møde marts 2014

Den 18. marts blev der afhold møde for medarbejderrepræsentanter og tillidsfolk på Bank-Mikkelsens Vej. Foruden en update på, hvor projektet er nu i processen, så var temaerne medarbejder-involvering og på, hvordan vi fremadrettet sikrer sameksistens med hinanden, de nye almene boliger og lokalområdet.

Modernisering og udbygning af Bank-Mikkelsens Vej-området er et kæmpe stort og komplekst projekt som bl.a. involverer over 500 medarbejdere, der har deres daglige arbejde på kommunens mange arbejdspladser, der ligger på Bank-Mikkelsens-Vej og Kellersvej. Derfor er MED-organisationen med og sikrer, at medarbejderne bliver hørt gennem hele processen.

Mødet foregik i Festsalen på Bank-Mikkelsens Vej og her deltog: MED-repræsentanter fra alle arbejdspladserne på området, projektgruppen ved projektleder Stine Tarhan fra Gentofte Ejendomme, Nanna Helsted fra Social & Handicap, Charlotte Wøhlk fra Gentofte Ejendomme og  Sidsel Gelting Hodge fra Rambøll, formænd for MED-udvalgene på børne- og voksenområdet og medlemmer af projektets styregruppe: Leder af Social & Handicap Drift Elsebeth Schultz og Leder af Sociale Institutioner og Familiepleje Søren Kjellerup.