Kick-off februar 2012

Moderniseringsplanen ”Det gode liv - i nye rammer” blev igangsat ved et kick-off den 21. februar 2012.

Moderniseringsplanens logo

På kick-off arrangementet blev projektet introduceret med oplægget Fra Perspektivplan til Byggeri. Derudover holdte arkitektfirmaet Force 4 et inspirationsoplæg.

Til arrangementet bad vi om forslag til temaer, hvis indhold er styrende for hele projektet. Ud fra de indkomne forslag er der formuleret 6 temaer, som danner afsæt for afholdelse af workshop.

  1. Velfærdsteknologi og kommunikation
  2. Bygningernes betydning for fysisk tilgængelighed og menneskers trivsel
  3. Inklusion og fællesfaciliteter
  4. Specialisering kontra fleksibilitet?
  5. Arbejdsplads og hjemlighed
  6. Bæredygtighed