Høring og borgermøde

Gentofte Kommune indkalder forslag og ideer til planlægningen af Bank-Mikkelsens Vej-området. Høringsperioden løber i 8 uger fra den 29. januar til den 26. marts 2014, og i forbindelse med høringen afholdes der borgermøde på Gentofte Rådhus den 10. marts.

Billede af hånd der holder mikrofon
Gentofte Kommune har udarbejdet et ’Udbygningsscenarium for Bank-Mikkelsens Vej-området’. Området anvendes i dag til sociale institutioner samt dag- og botilbud. Der er behov for at udbygge disse, således at kapacitet og faciliteter for såvel brugere som personale udbygges og forbedres.

Udbygningsscenariet skal understøtte en velfungerende fysisk sammenhæng mellem de sociale institutioner inden for udbygningsområdet. Udbygningsscenariet rummer to mulige løsninger benævnt alternativ A og alternativ B, som to forslag til hvor og i hvilket omfang, der skal opføres ny bebyggelse. De to alternativer er nærmere beskrevet i ’Udbygningsscenarium for Bank-Mikkelsens Vej området’.

'Udbygningsscenarium for Bank-Mikkelsens Vej-området' er miljøvurderet i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer, læs mere om offentliggørelsen af miljøvurderingen her.

Borgermøde
Der blev afholdt borgermøde mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 på Gentofte Rådhus i rådhushallen i forbindelse med udbygningssenariet. 

Her kan planen fås
Udbygningsscenariet og miljøvurderingen kan hentes på Gentofte Rådhus i Kommuneservice eller tilsendes pr. post ved henvendelse på tlf. 39 98 37 10.

Kontaktperson
Planlægger og landinspektør Kasper Kornerup Thygesen – Telefon direkte 39 98 31 08.