Høring af det værdibaserede program

Det værdibaserede program er ultimo maj 2014 sendt til høring på bo- og dagtilbud, sociale institutioner, MED-udvalg og i Handicaprådet. Frist for høringssvar er d. 20. juni 2014  

Høringsudkast det værdibaserede program

Det værdibaserede program skal være grundlaget for afholdelse af en arkitektkonkurrence om en plan for hele området på Bank-Mikkelsens Vej.

Kommunalbestyrelsen vedtog høringsudkast til det værdibaserede program den 26. maj 2014. Efterfølgende er programmet sendt til høring på bo- og dagtilbud, sociale institutioner, i områdernes MED-udvalg, i LEV-Gentofte og i Handicaprådet. 

Høringssvar sendes til detgodeliv@gentofte.dk senest den 20. juni – gerne samlet tilbagemeldinger fra tilbuddene/institutionerne.

Her finder du både en printvenlig version og en webversion af programmet.

Sammen med det værdibaserede program modtog deltagerne et følgebrev. Læs følgebrevet her.

Arkitektkonkurrencen rummer:

  • Helhedsplan for disponering af hele området inkl. friarealer, trafik og parkering
  • Nybyggeri af 120 tidssvarende og fleksible boliger med servicearealer til voksne
  • Nybyggeri af hus til børn 

Øvrige bygningsmæssige tilpasninger i området afklares i proces, der foregår parallelt.

Etablering af almene familieboliger sker ved udvælges af boligselskab og forud herfor inviteres borgerne i Vangede til dialog.

 

Tak for jeres deltagelse i høringen

Høringsperioden er slut. Læs brevet, der er sendt ud til høringsdeltagerne;

Det værdibaserede program - web

Læs det værdibaserede program her:

Det værdibaserede program - print

Print det værdibaserede program her: