Tidsplan og inddragelse

Processen hen i mod tidssvarende og fleksible boliger og tilbud til børn og voksne med særlige behov startede med et kick-off i 2012 og forløber i flere faser. Inddragelse af interessenter er en central del af processen. Du kan følge historikken i forhold til borgerinddragelse herunder.

Lokalplan i høring og borgermøde

Siden tegnestuen Vandkunsten i foråret 2015 vandt arkitektkonkurrencen om en helhedsplan for Bank-Mikkelsens Vej området, er vinderprojektet blevet tilpasset. Samtidig er Gentofte Ejendomsselskab/KAB udvalgt til at bygge de almene familieboliger, der vil blive opført i et hjørne af området. Derfor har et lokalplanforslag og ændring af Kommuneplanen været i høring fra d. 07. oktober til 2. november 2016. Der blev afholdt borgermøde om lokalplanen d. 29. oktober på Gentofte Rådhus.

Læs mere om planerne på www.gentofte.dk/lokalplan

Udstilling i Rådhushallen og på Vangede Bibliotek

I juli og august 2015 blev model og plancher fra vinderprojektet fra tegnestuen Vandkunsten m. fl. udstillet på Vangede Bibliotek. Plancherne viser de overordnede retningslinjer for om- og tilbygningen af Bank-Mikkelsens Vej.

De samme plancher blev i april 2015 udstillet i Rådhushallen sammen med arkitektkonkurrencens fire øvrige projektforslag.

Du kan læse om vinderforslaget her

Vedtagelse af Det værdibaserede program

Den 29. september 2014 blev Det værdibaserede program vedtaget af kommunalbestyrelsen og derved lød starteskuddet til arkitektkonkurrencen.

Du kan læse mere om  arkitektkonkurrencen her

Høring og borgermøde

Gentofte Kommune indkalder forslag og ideer til planlægningen af Bank-Mikkelsens Vej-området i forbindelse med forslag til ændret anvendelses fra offentlig formål til bolig formål for et nærmere angivet areal langs Sognevej. Høringsperioden løber i 8 uger fra den 29. januar til den 26. marts 2014.

Kommunen afholder et borgermøde i forbindelse med høringen. Udbygningsscenarierne, miljøvurdering og planproces bliver fremlagt, og der bliver mulighed for at stille forslag og drøfte forslag og ideer.

D forgår 10. marts kl 19.30 i rådhushallen på Gentofte Rådhus, Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund.  

Informationsmøde

Arbejdet med "Det gode liv - i nye rammer" er endt ud med foreløbigt at fokusere på en overordnet plan for udviklingen af de fysiske rammer på BMV i form af et scenarium, der viser omfanget og den ordnede dispinering af arealet. Der afholdes et informationsmøde om planerne på Bank-Mikkelsensvej d. 26. november 2013 kl. 17-19 i rådhushallen for borgere, pårørende og medarbejdere.

Fremtidens Bank-Mikkelsensvej

Arbejdet med en række konkrete udbygningsscenarier har primært fokuseret på Bank-Mikkelsens Vej, hvor der både er det største moderniseringsbehov og rent fysisk er de bedste muligheder for at bygge.

I februar 2013 vedtog Økonomiudvalget, at der som en del af moderniseringsplanen skal arbejdes med mulighederne for at bygge et antal almene familieboliger på Bank- Mikkelsens Vej. I september 2013 blev der på et fællesmøde mellem Byplanudvalget, Socialudvalget, Børne- og Skoleudvalget og Økonomiudvalget vedtaget rammerne for en overordnet plan for området omkring Bank-Mikkelsens Vej. Planen skal tilgodese de nuværende og de fremtidige brugere af området. I forbindelse med Gentofte Kommunes budget for 2014 er der afsat 140 mio. kr. til "Det gode liv – i nye rammer".

Byggetekniske undersøgelser

Parallelt med temaarbejdet er der gennemført byggetekniske undersøgelser af de fysiske rammer på tilbud og institutioner.

Workshop

Temaerne for det værdibaserede program var i fokus ved en workshop 7. november 2012. 

Kick-off 

Arbejdet med moderniseringsplanen ”Det gode liv - i nye rammer” for udvikling af de fysiske rammer for sociale institutioner, bo- og dagtilbud blev igangsat ved et kick-off den 21. februar 2012.