Almene familieboliger

Her kan du læse mere om de almene familieboliger, som vil blive opført i grundens nordvestlige hjørne.

Nyhedsbrev

Læs om status for helhedsplanen for "Det gode live i nye rammer" 

Genhusninger

I byggeperioden vil institutionerne og de sociale tilbud på Bank-Mikkelsens Vej blive genhuset internt eller eksternt i kortere eller længere perioder.

Fremtidens Bank-Mikkelsensvej

Moderniseringsplanens logo

"Det gode liv - i nye rammer" har til formål at gøre boliger og øvrige tilbud til børn og voksne med særlige behov tidssvarende og fleksible i størrelse og indretning.

Byggeriets 1. etape

Moderniseringen af Bank-Mikkelsens Vej -området er opdelt i etaper. 1. etape er sat i gang med etablering af byggeplads og nedrivninger.  Du kan læse mere om etaperne her.

Det værdibaserede program

Illustration af værdiprogram

Moderniseringen af det specialiserede socialområde er centreret omkring det værdibaserede program, der er formuleret på baggrund af inddragelse af væsentlige interessenter på området.