Byggeriets 1. etape

Første spadestik
Den første del af de oprindelige bygninger er revet ned og håndværkerne er nu i gang med byggeriet af de nye botilbud på området. Første fase skal rumme 48 boliger og en administrationsbygning, der efter planen står klar i 2018. Den milepæl blev markeret ved et 1. spadestiksarrangement på byggepladsen onsdag d, 21. juni. Borgmester Hans Toft satte spaden i jorden.

Det er nu synligt på Bank-Mikkelsens Vej-området, at der er en modernisering i gang.  Etablering af byggeplads og nedrivning af bygninger markerer begyndelsen på 1. etape.

Se tids- og etapeplan for moderniseringen